Home

Karin Ekberg

Senior consultant


karin@ekbergadvisers.se

+46 70 458 00 45

Per Ekberg

Senior consultant


per@ekbergadvisers.se

+46 72 014 76 95

Konsultverksamhet inom utveckling av läkemedel och medicinsk forskning och inom trafikplanering med inriktning på kollektivtrafik.